Eestlased- kas borderline rahvas?

Eestis on üsna tavaline nn perevägivald. Vägivalda, see tähendab näiteks laste kehalist karistamist pooldab 60% rahvastikust. Päris tavaline on ka muu peresisene vägivald. Kui lähemalt vaadata, mida see endast kujutab, siis on väga levinud, et mees peksab naist, mis tähendab, et ta vihkab naist, aga samal ajal naist minema ka ei lase. Üsna tavaline on ka see, et naine peksab meest, näiteks siis, kui too on alkoholi tarvitanud, ta vihkab oma meest, aga vihatud mehe juurest ära ka ei lähe. Ta ei taha lahutusest kuuldagi ja kui mees tahab ära minna, siis palub andeks, lubab meest enam mitte peksta, anub ja nutab, et mees mingil juhul minema ei läheks. Ähvardab end vigastada, teeb end õnnetuks ja saamatuks. Kuni järgmise korrani. Üpris tavaline on, et naine meest või mees naist vigastab. Sellises olukorras pole ime, et tappa saavad ka lapsed ja pole enam olulinegi, kas laps saab kere peale vanemate omavahelisest vägivallatsemisest sõltumatult või koos sellega. Vägivald on vägivald. Ühtlasi pole ime, et vägivald kandub kodust edasi tänavale, kooli ja isegi lasteaeda.

Sellist vägivallatsemist, või viha, kus pärast andeks palutakse, ja siis uuesti vägivallatsetakse, ilma mingite muutusteta käitumises, nimetatakse isiksuse ebastabiilsuse häireks ehk nn borderline personality disorder. See on päris levinud ka mujal maailmas, näiteks kirjutas mõned nädalad tagasi ajakiri Newsweek kohtumaterjalidele tuginedes sellest, kuidas selline häire oli USA endise presidendikandidaadi ja justiitsministri Robert Kennedy poja Robert Kennedy naisel Mary Kennedyl. Viimane oli oma meest korduvalt rünnanud, kui too tahtis abielu lahutada ning lõpuks, kui mees minema läks, sooritas enesetapu. Äärmuslikest borderline-juhtumitest on vändatud filmid Play Misty for Me (peaosas Clint Eastwood) ja Fatal Attraction (peaosas Michael Douglas). Dr. Jerold J. Kreisman on borderline’i teemal kirjutanud raamatu I Hate You, Don’t Leave Me (Ma vihkan sind, ära jäta mind).

Tekib küsimus, mis sunnib eestlasi vägivallale. Kas see on nn borderline-omapära või on sel mõni muu põhjus, näiteks sadism ehk nauding teisele, enamasti endast nõrgemale inimesele haiget tegemisest. Ühiskonnas nõrgemaid, see on haigeid, väeteid, vanureid, lapsi ja vähemusi ollakse harjunud tümitama, see väljendub muu hulgas näiteks laste- ja hooldekodude praktikas, suhtumises puuetega inimestesse. Kriisiolukorras võetakse kõigepealt toetused ära nõrgematelt, see on haigetelt, vanadelt ja väetitelt, samal ajal tervete ja tugevate makse alandades. Samas saavad inimesed aru, et keegi pole igavesti terve ja tugev, mistõttu pole ime, et paljud inimesed sellisest ühiskonnast põgenevad, et lapsi sünnib vähe ja et surrakse noorelt.